P-ANCA IgG (titr)_S
P-ANCA IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
ve zrychleném režimu na telefonické vyžádání (l. 3364) týž nebo následující den



Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů NIF - perinukleární (p-ANCA).
normální hodnota: negativní.
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Všem pozitivním vzorkům laboratoř automaticky vyšetří anti MPO, anti PR3.
Jako atypická pANCA je označena klinicky málo významná ANCA bez přítomnosti anti MPO protilátek, tento fluorescenční obraz vzniká většinou na podkladě přítomnosti antinukleárních protilátek.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Aescu - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda nepřímá imunofluoescence, analyzátor Helmed.


Interference:





Další informace:

ANCA NIF

Stanovení protilátek proti cytoplazmě neutrofilních granulocytů metodou nepřímé imunofluorescence na etanolem fixovaných neutrofilních granulocytech. V případě pozitivního výsledku je určen typ fluorescence: cytoplazmatická (cANCA), perinukleární (pANCA) nebo atypická  (aANCA),  séra s obrazem pANCA a aANCA jsou dále konfirmovány na formalínem fixovaných neutrofilních granulocytech pro odlišení typické p ANCA a jiných, klinicky nevýznamných ANCA obrazů . Antigenní specifita je dále vyšetřena pomocí ELISA metody vyšetřením  a-MPO, a-PR-3, ev.  proti dalším ANCA antigenům (elastáza, lactoferrin, lysozomy, cathepsin G, enoláza). 

Obrazu p-ANCA odpovídají většinou protilátky proti myeloperoxidáze, specifické pro mikroskopickou polyarteritidu, eozinofilní granulomatózu s polyangiitidou (syndrom Churg-Straussové),  polyarteritis nodosa

Obrazu  c-ANCA  odpovídají většinou protilátky proti proteináze 3 specifické pro  granulomatózu s polyangiitidou (Wegenerovu granulomatózu).