C-ANCA IgG (titr)_S
C-ANCA IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
ve zrychleném režimu na telefonické vyžádání (l. 3364) týž nebo následující denStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů NIF - cytoplazmatická (c-ANCA).
normální hodnota: negativní
Všem pozitivním nálezům laboratoř automaticky vyšetří anti MPO, anti PR3.
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Aescu - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda nepřímá imunofluorescence , analyzátor Helmed.

Interference:

Další informace:

ANCA NIF

Stanovení protilátek proti cytoplazmě neutrofilních granulocytů metodou nepřímé imunofluorescence na etanolem fixovaných neutrofilních granulocytech. V případě pozitivního výsledku je určen typ fluorescence: cytoplazmatická (cANCA), perinukleární (pANCA) nebo atypická  (aANCA),  séra s obrazem pANCA a aANCA jsou dále konfirmovány na formalínem fixovaných neutrofilních granulocytech pro odlišení typické p ANCA a jiných, klinicky nevýznamných ANCA obrazů . Antigenní specifita je dále vyšetřena pomocí ELISA metody vyšetřením  a-MPO, a-PR-3, ev.  proti dalším ANCA antigenům (elastáza, lactoferrin, lysozomy, cathepsin G, enoláza). 

Obrazu p-ANCA odpovídají většinou protilátky proti myeloperoxidáze, specifické pro mikroskopickou polyarteritidu, eozinofilní granulomatózu s polyangiitidou (syndrom Churg-Straussové),  polyarteritis nodosa

Obrazu  c-ANCA  odpovídají většinou protilátky proti proteináze 3 specifické pro  granulomatózu s polyangiitidou (Wegenerovu granulomatózu).