AMS_S,P, amylasa v séru/plazmě
AMS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Antikoagulanty: Prokázána interference s citrátem, fluoridem a EDTA.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,5 1,97 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták pro analyzátor Atellica CH, Siemens


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference v závislosti na koncentraci uvolněného hemoglobinu (při > 5g/l)
Léky:
Léčiva na základě icodextrinu mohou vést ke sníženým výsledkům amylázy.
Antikoagulanty: Prokázána interference s citrátem, fluoridem a EDTA.Informace k metodě:
AMS v séru a v moči