AMS_S,P, amylasa v séru/plazmě
AMS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Antikoagulanty: Prokázána interference s citrátem, fluoridem a EDTA.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,30 1,48 µkat/l
1M 12D 15R 0,30 2,18 µkat/l
15R 1D 99R+ 0,30 1,67 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference v závislosti na koncentraci uvolněného hemoglobinu (při > 5g/l)
Léky:
Léčiva na základě icodextrinu mohou vést ke sníženým výsledkům amylázy.
Antikoagulanty: Prokázána interference s citrátem, fluoridem a EDTA.Informace k metodě:
AMS v séru a v moči