Amoniak_P
Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K2EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Před odběrem nekouřit. Dodržet poměr protisrážlivého činidla a krve, nepoužívat jiné antikoagulanty než doporučené. Zabraňte hemolýze.
Pro transport do laboratoře je možno využít potrubní poštu. V tom případě vzorek bezprostředně po odběru (bez 20minutového stání při pokojové teplotě) odešlete do laboratoře, není nutno jej chladit.
V ostatních případech stále platí, že vzorek musí být ihned po odběru transportován do laboratoře při teplotě tajícího ledu. Krev nesmí zmrznout!
Vzhledem k nestabilitě analytu požadujte vyšetření pouze v režimu statim nebo vitální indikace!

U vzorku přijatého více jak 60 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", výsledek je vydán.
U vzorku přijatého více jak 90 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", amoniak není stanoven.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 2 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita separované plasmy v dobře uzavřené nádobce. Dlouhodobé skladování plasmy při -38 °C (3týdny).
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Zcentrifugovat, předat ihned ke zpracování.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D <91 µmol/l
1M 12D 1R <72 µmol/l
1R 1D 15R <65 µmol/l
15R 1D 99R+ <60 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti: LP - Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: hemolýza koncentraci amoniaku zvyšuje, protože erytrocyty obsahují 2-3krát vyšší koncentraci než plasma
Lipemie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva:
Cefoxitin a Intralipid způsobují uměle vysoké a nízké výsledky amoniaku při terapeutické hladině léčiva.
Terapeutické koncentrace Sulfasalazinu a Sulfapyridinu v plazmě mohou vést k falešným výsledkům.
Temozolomid může při terapeutických koncentracích vést k nesprávným výsledkům.
Terapeutické koncentrace Sulfasalazinu a Sulfapyridinu v krvi mohou vést k falešným výsledkům.
Temozolomid může při terapeutických koncentracích vést k nesprávným výsledkům.Informace k metodě:
Amoniak v plasmě