Anti-mitochondrie IgG (titr)_S
Anti-mitochondrie IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Normální hodnota: negativní. Pozitivní výsledek je uveden s hodnotou posledního pozitivního titru.
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou BioSystems - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda nepřímá imunofluorescence , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference:

Další informace:

AMA: Protilátky proti mitochondriím tvoří heterogenní skupinu autoprotilátek namířeným proti antigenům vnější nebo vnitřní mitochondriální membrány. V současné době je popsáno devět tříd protilátek typu AMA (antigeny M1-M9). Stanovení se využívá v diferenciální diagnostice hepatopatií. AMA protilátky bývají přítomny u 90-95% pacientů s primární biliární cirhózou (PBC), asi u 10-30% pacientů s chronickou aktivní hepatitidou (CAH) a u 30% pacientů s jaterní cirhózou. Mohou se objevit rovněž u systémových onemocnění pojiva, syfilis, myokarditidy, polékového lupusu. V případě primární biliární cirhozy jsou AMA detekovatelné několik let před rozvojem klinických a biochemických příznaků. V případě pozitivity vyšetření doporučujeme  provést konfirmační vyšetření na přítomnost protilátek proti M2 antigenu, např.  metodou immunodot..