Anti-mitochondrie IgG (titr)_S
Anti-mitochondrie IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Normální hodnota: negativní. Pozitivní výsledek je uveden s hodnotou posledního pozitivního titru.
Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou BioSystems - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda nepřímá imunofluorescence , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference:

Další informace:

Anti-mitochondriální protilátky (AMA) v séru se vážou na odpovídající antigeny přítomné v preparátu obsahujícím krysí ledviny a žaludek. Na tomto substrátu lze také odečíst přítomnosti protilátek proti parietálním buňkám (APCA) a hladké svalovině (ASMA).K detekci komplexu antigen-protilátka je použito sérum s anti-human imunoglobulinem značeným fluoresceinem. Vyhodnocení se provádí fluorescenčním mikroskopem.

OSN-E

Výsledek uvádí, zda je fluorescence přítomna (pozitivní), nebo nepřítomna (negativní) a ředění séra, při kterém bylo výsledku dosaženo.

 

AMA: Protilátky proti mitochondriím tvoří heterogenní skupinu autoprotilátek namířeným proti antigenům vnější nebo vnitřní mitochondriální membrány. V současné době je popsáno devět tříd protilátek typu AMA (antigeny M1-M9). Stanovení se využívá v diferenciální diagnostice hepatopatií. AMA protilátky bývají přítomny u 90-95% pacientů s primární biliární cirhózou (PBC), asi u 10-30% pacientů s chronickou aktivní hepatitidou (CAH) a u 30% pacientů s jaterní cirhózou. Mohou se objevit rovněž u systémových onemocnění pojiva, syfilis, myokarditidy, polékového lupusu. V případě primární biliární cirhozy jsou AMA detekovatelné několik let před rozvojem klinických a biochemických příznaků. V případě pozitivity vyšetření lze provést vyšetření na přítomnost protilátek proti M2 antigenu.

ASMA: Nachází se v sérech 52-85% pacientů s autoimunitní hepatitidou typu I a u 22% pacientů s primární biliární cirhózou.

APCA: Protilátky proti žaludečním parietálním buňkám nacházíme u 90% pacientů s perniciózní anemií, která může být spojena s dalšími tkáňově specifickými autoimunitními onemocněními (autoimunitní thyroiditis, diabetes mellitus, autoimunitní polyglandulární syndrom). Cílovým antigenem je protonová puma, pozitivní nález lze konfirmovat ELISA testem anti H+/K+ ATPáza.