ALT_S,P, alaninaminotransferasa v séru/plazmě
ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze! V erytrocytech 7x vyšší aktivita.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 3 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní, při teplotě pod bodem mrazu dochází k poklesu aktivity.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D <0,73 µkat/l
1M 12D 1R <0,85 µkat/l
1R 1D 15R <0,60 µkat/l
15R 1D 99R+ <0,73 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza ruší vyšetření - výsledky vyšetření zvyšuje, protože aktivita ALT v erytrocytech je 7x vyšší než v běžném séru. Úroveň interference může kolísat v závislosti na obsahu analytu v lyzovaných erytrocytech.
Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření
Léky:
Dobesilát vápenatý a izoniazid v terapeutických koncentracích mohou způsobit falešně nízké výsledky ALT.
Furosemid v terapeutických koncentracích může vést k falešně vysokým výsledkům ALT .
Cyanokit (Hydroxokobalamin) může způsobit ovlivnění výsledků.
Fyziologické koncentrace sulfasalazinu nebo sulfapyridinu v krvi mohou vést k nesprávným výsledkům.Informace k metodě:
ALT v séru