ALP_S,P, alkalická fosfatasa v séru/plazmě
ALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 1,20 6,30 µkat/l
1M 12D 2R 1,44 8,00 µkat/l
2R 1D 10R 1,12 6,20 µkat/l
10R 1D 15R 1,35 7,50 µkat/l
15R 1D 99R+ 0,66 2,20 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti:
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference. Ruší vyšetření v závislostí na koncentraci uvolněného hemoglobinu.
Léky:
Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
ALP v séru