Albumin_U
Albumin (Moč; % [mg/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 24 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 4 [týden]
při -20°C: 24 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Moč spontánní, 24-hodinový sběr nebo druhá ranní moč


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 26 mg/l
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.
V souladu s posledními doporučeními IFCC a dalších odborných společností je vhodnější vyšetření albuminu v moči ve formě poměru albumin / kreatinin (ACR - albumin creatinine ratio).
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie