Albumin_U
Albumin (Moč; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 4 [týden]
při -20°C: 24 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Moč spontánní, 24-hodinový sběr nebo druhá ranní moč


U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.
V souladu s posledními doporučeními IFCC a dalších odborných společností je vhodnější vyšetření albuminu v moči ve formě poměru albumin / kreatinin (ACR - albumin creatinine ratio).