Albumin_S,P
Albumin (S; % [g/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 10 [týden]
při 4 - 8°C: 20 [týden]
při -20°C: 16 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 27,0 33,0 g/l
1M 12D 99R+ 35,0 53,0 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Dati F, Schuman G, Thomas L et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Biochem 1996; 34:517-520
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2013


Interference:
Hemolýza: velmi silná hemolýza ruší vyšetření
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.

Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.