RPR _S
VDRL/RRR (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] aglutinace)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Výsledek: negativní, pozitivní (titr)
Při pozitivitě vyšetření odesíláme sérum ke konfirmačnímu vyšetření do NRL SZÚ, jeho výsledek zasíláme indikujícímu lékaři.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Omega Diagnostic - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda aglutinace, manuální stanovení.


Interference:

Další informace:

RPR (Rapid Plasma Reagin) je netreponemový flokulační test pro diagnostiku syfilis.

Protilátky jsou detekovatelné již cca 4 týdny po infekci.

Netreponemové testy, prokazující nespecifické antikardiolipinové protilátky  (mikro- a makroflokulační metodiky), jsou využívány v kombinaci s treponemovými testy ke screeningu a k posouzení aktivity choroby a úspěšnosti léčby (vzestup, resp. pokles titru protilátek).

Jsou však zatíženy poměrně vysokým procentem (2-10%) falešně pozitivních výsledků (Tabulka 1), dlouhodobě izolovaně pozitivní netreponemový test by měl být impulzem k detailnímu internímu vyšetření možných příčin (autoimunitní onem., maligní onem., antifosfolipidový syndrom apod.), a také výskytem falešně negativních reakcí (v počátku onemocnění před sérokonverzí; u pozdní latentní syfilis představuje až 30% případů; zonální fenomén u akutní syfilis). Zonální fenomén se může projevit u sér s vysokým titrem specifických a nespecifických protilátek v době akutní syfilis (1-2%) a znamená únik aktivních, infekčních onemocněníV neředěném séru je výsledek vyšetření negativní, se stoupajícím ředěním dochází k rozvoji pozitivní reakce až do endpointu titrace. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není vhodné používat netreponemové testy jako jediný screeningový test.

Tabulka 1: Příčiny falešně pozitivních výsledků v netreponemových testech.

Akutní příčiny (trvání méně než 6 měsíců)

Chronické příčiny (trvání déle než 6 měsíců)

virové hepatitidy

hepatitidy

příušnice

příušnice

infekční mononukleóza

infekční mononukleóza

plané neštovice

plané neštovice

ostatní virové infekce

ostatní virové infekce

malárie

malárie

rozsáhlý infarkt myokardu

rozsáhlý infarkt myokardu

rozsáhlé poškození tkáně (popáleniny, crush sy)

 antifosfolipidový syndrom

očkování

 

gravidita

 

užívání drog