Anti-Helicobacter pylori _S
Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. látková konc. [U/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Test Line - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda imunoblot , analyzátor BlueDiver

Interference:

Další informace:

Při vyšetřování infekce Helicobacter pylori je možno použít metody přímé invazivní – histologie z bioptického vzorku, kultivace, ureázový test a PCR, neinvazivní je urea dechový test a detekce Ag ve stolici. Nepřímý průkaz pomocí stanovení specifických protilátek v séru ve třídě IgG je vhodné použít jako screening, diagnostickou metodu zejména v pediatrii a vždy má být hodnocena společně s dalšími vyšetřovacími metodami.

Infekce HP může vést k onemocnění typu chronické gastritidy, případně vředové choroby, event. formě atrofické s rizikem vzniku žaludečního karcinomu. Po eradikací léčbě může dojít k poklesu hladiny protilátek.

V testu jsou zařazeny hlavní antigeny bakterie, většinou vysoce specifické virulentní faktory   (CagA, VacA, GroEL,  HcpC, UreA, NAP, HPA), které mají různou diagnostickou váhu. Přítomnost IgG protilátek proti těmto faktorům je v nálezu uváděna.