Anti-Helicobacter pylori _S
Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. látková konc. [U/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Index pozitivity, negativní méně než 1,1 i.p.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Test Line - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference:

Další informace:

Vyšetření představuje neinvazivní metodu detekce infekce Helicobacter pylori, při které se stanovují specifické protilátky v séru ve třídě IgG.

Helicobacter pylori se jako patogen se uplatňuje při infekcích žaludeční sliznice, a to zejména v oblasti antra a duodena. Je původcem chronické gastritidy, na jejímž podkladě se může rozvinout vředová choroba, případně může přejít ve formu atrofickou s rizikem vzniku žaludečního karcinomu. Infekce H. pylori je spojována rovněž s dyspeptickými potížemi, epigastrickými bolestmi, vředovou chorobou gastroduodena, příp. MALT lymfomem.

Přítomnost IgG protilátek potvrzuje kontakt s původcem H. pylori, není však indikátorem aktivity infekce. Vyšetření je vhodné spíše pro sledování efektivity terapie, vyhledávání infekce a reinfekce. Sérokonverze nastává cca 2 měsíce po primoinfekci, IgM protilátky jsou zvýšeny zejména v akutní fázi onemocnění, nevyskytují se však u všech nemocných, IgA protilátky jsou přítomny nejen v akutní fázi onemocnění, ale i při chronické infekci žaludeční sliznice spolu s protilátkami třídy IgG. Eradikace mikroba je následována poklesem hladiny protilátek.