Anti-HCV total_S
Anti-HCV celkové (S; arb. konc. [-] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 3 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Hodnocení: negativní / hraniční / reaktivní
Reaktivní vzorky musí být vyšetřeny doplňkovými metodami (např. immunoblot nebo detekce HCV-RNA). Konfirmaci reaktivních vzorků provádí SZÚ.
Při hraničním výsledku se doporučuje analýza z dalšího odběru.
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták pro analyzátor Atellica IM, Siemens


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 18 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference