Anti-HBe_S
Anti-HBeAg (S; arb. konc. [-] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 5 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Hodnocení: negativní / pozitivní
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták pro analyzátor Atellica IM, Siemens


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 19 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference


Informace k metodě:
Diagnostické markery virové hepatitidy B