Anti-HBe_S
Anti-HBeAg (S; arb. konc. [-] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 5 [den]
při -20°C: 12 [týden]

Hodnocení: negativní / pozitivní

Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 19 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference

Informace k metodě:
Diagnostické markery virové hepatitidy B