Anti-HAV total_S
Anti-HAV celkové (S; arb. konc. [-] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Hodnocení: negativní / pozitivní
Stanoveni anti-HAV slouží pro detekci dřívější nebo probíhající infekce hepatitidy A a pro sledování imunitní odpovědi po očkování proti HAV.
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 18 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Markery virové hepatitidy A