Albumino-globulinový kvocient_S (výpočet)
Albumino-globulinový kvocient (S; hmot. poměr [1] *)


Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Počítaný parametr. Součást elektroforézy sérových proteinů.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do dvou či tří pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 1,44 4,00 1
4T 1D 1R 1,22 3,17 1
1R 1D 15R 1,50 4,88 1
15R 1D 99R+ 1,08 1,86 1
Zdroj referenčních mezí:
Interlab G26 - příbalová informace
Děti: NČLPPoznámka:
Poměr albumin/globuliny ( A/G).