Anti-CMV IgG (i.p.)_S
Anti-CMV IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <1,1 arb.j.
vyšetření hraničních vzorků, tj. s indexem pozitivity 0,9 až 1,1 je doporučeno opakovat z nového odběru za 2 až 6 týdnů
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Test Line - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference:

Další informace:

Interpretace protilátek proti CMV

CMV Ig M

CMV IgG

Stav

-

-

negativní

+

-

primoinfekce

-

+

anamnestické protilátky

+

+

pravděpodobná reinfekce