Anti-Borrelia burgdorferi IgG (i.p.)_S
Anti-Borrelia burgdorferi IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, poté nejpozději do 2 hodin dopravit do laboratoře.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <1,1 arb.j.
Vyšetření vzorků hraničních, tj. s indexem pozitivity 0,9 až 1,1 je zapotřebí opakovat z nového odběru za 3 až 6 týdnů
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Euroimmun - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Analyzer I.

Interference:

Další informace:

Orientační hodnocení reaktivity jedince

Anti Borrelia  IgM

Anti Borrelia  IgG

Stav

-

-

negativní

+

-

hraniční:opakovat odběr / pozitivní: primoinfekce 

+

+

doznívající akutní fáze / reaktivace

-

+

anamnestické protilátky / chronický stav

 

V případě pozitivity ELISA testu viz výše doporučujeme konfirmaci metodou WB (provádí externí laboratoř).  Nabízíme možnost použití zásobního séra (uchováváme 2 měsíce od odběru), naše laboratoř zkompletuje s Vámi zaslanou novou žádankou na požadované konfirmační vyšetření – v programu Chorobopis Externí laboratoř - serologie - Borrelioza konfirmace WB, a odešle do externí laboratoře.

Případně se informujte v imunologické laboratoři l. 3364.

Výsledné hodnocení vždy v kontextu s klinickým stavem pacienta.