Alfa-1-globulin _ S; hmot. podíl, elektroforeticky
Alfa-1-globulin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-agaróza)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do dvou či tří pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,010 0,030 1
Zdroj referenčních mezí:
Interlab G26 - příbalová informace PK 119.14


Interference:
Hemolytické vzorky s HI> 200 se nezpracovávají.