Alfa-1-antitrypsin_S
Alfa-1-antitrypsin (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3R 0,8 2,0 g/l L
3R 99R+ 0,9 2,0 g/l L
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Koncentraci alfa1-antitrypsinu snižuje vegetariánská dieta.
Analytické zvýšení
Koncentraci alfa1-antitrypsinu zvyšují kontraceptiva.
Interference:

Informace k metodě:
Alfa-1-antitrypsin