Vyšetření primární hemostázy

Agregace stimul. - TRAP_Krev
Agregace trombocytů samovolná
Agregace trombocytů stimulována ADP
Agregace trombocytů stimulovaná epinefrinem
Agregace trombocytů stimulovaná kolagenem
Agregace trombocytů stimulovaná kyselinou arachidonovou
Agregace trombocytů stimulovaná ristocetinem
Analýza destičkových funkcí (PFA 200) - COL/ADP_Krev
Analýza destičkových funkcí (PFA 200) - COL/EPI_Krev
Fragilita kapilár - přetlaková metoda (Rumpel-Leede)
Krvácivost dle Ivyho