Vyšetření primární hemostázy

Agregace trombocytů samovolná
Agregace trombocytů stimulována ADP
Agregace trombocytů stimulovaná epinefrinem
Agregace trombocytů stimulovaná kolagenem
Agregace trombocytů stimulovaná kyselinou arachidonovou
Agregace trombocytů stimulovaná ristocetinem
Agregace trombocytů stimulovaná TRAP
Analýza destičkových funkcí (PFA 200) - COL/ADP_Krev
Analýza destičkových funkcí (PFA 200) - COL/EPI_Krev
Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y_Krev
Fragilita kapilár - přetlaková metoda (Rumpel-Leede)