V

25-hydroxyvitamin D_S
Valproát_S,P
Vankomycin_S,P, hmotnostní koncentrace [mg/l]
Vazebná kapacita Fe_S celková (TIBC)
Vitamin B12_S