Směsné testy APTT

Aktivovaný parciální tromboplastinový test
APTT 1N+1P po 2 hod_P(pacient)+P(referenční)
APTT 1N+1P_P(pacient)+P(referenční)
APTT 1N+4P po 2 hod_P(pacient)+P(referenční)
APTT 1N+4P_P(pacient)+P(referenční)
APTT 4N+1P po 2 hod_P(pacient)+P(referenční)
APTT 4N+1P_P(pacient)+P(referenční)
APTT normálu
APTT normálu po 2 hod
APTT po 2 h inkubaci