S

Na_B, sodík v plné krvi
SCCA_S, Antigen spinocelulárních nádorových buněk
sFlt-1_S
sO2_B, saturace hemoglobinu kyslíkem (výpočet)
Solubilní transferinový receptor_S
Specifická hmotnost_U (hustota) refraktometricky
sTfR index_S