Funkční testy ledvin

Albumin_dU
Clear. kreatininu odhad (Schwartz)
Clear. kreatininu odhad CG
Clear. kreatininu odhad_LM (Lund-Malmö)
Clear. kreatininu odhad_MDRD
Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clearance kreatininu
Clearance kreatininu korigovaná
Clearance osmolální (ClearOsm)
Cystatin C_S
eGF z hodnot cystatinu C
eGFR (CKD-EPI)_Pt(ledviny)
Frakční exkrece draselného kationtu (FE K)
Frakční exkrece osmolální (FE Osm)
Frakční exkrece sodného kationtu (FE Na)
Frakční exkrece vody (FE H2O)
Kreatinin_dU (Jaffé)
Kreatinin_S (Jaffé)
Kreatinin_S,P enzymaticky
Kreatinin_U (Jaffé)
Tubulární resorpce vody