Vyšetření z plazmy / plné krve

Acidobazická rovnováha
Amoniak_P
BE_B, Base excess v plné krvi (výpočet)
Cl_B, chloridy v plné krvi
COHb_B, karbonylhemoglobin v plné krvi
Glukosa_B
Glukosa_P
HCO3 aktuální_P,aktuální bikarbonáty v plasmě (výpočet)
Hemoglobin A1c_B
HHb_B, deoxyhemoglobin v plné krvi
Homocystein_P
iCa_B, ionizovaný vápník v plné krvi
K_B, draslík v plné krvi
Laktát_B
MetHb_B, methemoglobin v plné krvi
Na_B, sodík v plné krvi
O2Hb_B, oxyhemoglobin plné krvi
Orální glukosový toleranční test
Parathyrin biointaktní 1-84_P
pCO2_B, parciální tlak CO2 v plné krvi
pH_B, pH plné krve
pO2_B, parciální tlak O2 v plné krvi
sO2_B, saturace hemoglobinu kyslíkem (výpočet)
TCO2_B, celkový oxid uhličitý v plazmě (výpočet)
tHb_B, hemoglobin v plné krvi