P

Fenylalanin_Krev
Fenylalanin_S
P_dU, odpad fosforu v moči za 24 hodin
P_S,P, anorganické fosfáty v séru/plazmě
P_U, fosfor v moči
Parathyrin biointaktní 1-84_P
Parathyrin biointaktní 1-84_S
pCO2_B, parciální tlak CO2 v plné krvi
pH _U semikvantitativně
pH_B, pH plné krve
PlGF_S
pO2_B, parciální tlak O2 v plné krvi
Progesteron_S
Prokalcitonin_S,P (PCT)
Prolaktin_S
Protein celkový_dU
Protein celkový_S,P
Protein celkový_U
Protein celkový_UF (dialyzát/prom.ery)
Protein celkový_UF (punktát/drén)
Protein/kreatinin_U (PCR - protein creatinine ratio)
Protein_U semikvantitativně
PSA - podíl volné frakce_PSA (S)
PSA celkový_S, prostatický specifický antigen v séru
PSA volný_S
sFlt-1/PlGF_S