O

Hemoglobin kvantitativně ve stolici
O2Hb_B, oxyhemoglobin plné krvi
Opiáty _U - průkaz
Orální glukosový toleranční test
Osmolalita_S,P
Osmolalita_U
TCO2_B, celkový oxid uhličitý v plazmě (výpočet)