Nádorové markery

Alfa-1-fetoprotein_S (AFP)
Beta-2-mikroglobulin_S
CA 125_S
CA 15-3_S
CA 19-9_S
CEA_S
Feritin_S
hCG beta_S, choriogonadotropin-beta podjednotka v séru
NSE_S, neuronspecifická enolasa v séru
PSA - podíl volné frakce_PSA (S)
PSA celkový_S, prostatický specifický antigen v séru
PSA volný_S
SCCA_S, Antigen spinocelulárních nádorových buněk