N

Na_B, sodík v plné krvi
Na_dU, odpad sodíku močí za 24 hodin
Na_S,P, sodík v séru/plazmě
Na_U, sodík v moči
Na_UF, sodík v nespecifikované tekutině
Nitrity _U semikvantitativně
NSE_S, neuronspecifická enolasa v séru
NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)_S,P