Vyšetření moče a stolice

Albumin/kreatinin_U (ACR- albumin creatinine ratio)
Albumin_dU
Albumin_U
Bilirubin_U semikvantitativně
Buňky dlaždicového epitelu, kvantitativně_Moč
Ca/kreatinin_U
Ca_dU, odpad vápníku močí za 24 hodin
Ca_U, vápník v moči
Cl_dU, odpad chloridů močí za 24 hodin
Cl_U, chloridy v moči
Elektroforéza proteinů v moči
Erytrocyty _U semikvantitativně
Erytrocyty_Moč
F_Kalprotektin
G_dU, odpad glukózy v moči za 24 hodin
G_U, glukóza v moči
Glukosa_U semikvantitativně
Hemoglobin (krev) semikvant._U
Hemoglobin kvantitativně ve stolici
K_dU, odpad draslíku močí za 24 hodin
K_U, draslík v moči
Ketony_U semikvantitativně
KM_U, kyselina močová v moči
Kortizol_dU
Kortizol_U
Kreatinin_dU (Jaffé)
Kreatinin_U (Jaffé)
Kyselina močová (Urát))_dU
Leukocyty _U semikvantitativně
Leukocyty_Moč
M-komponenta (kvantifikace) _U
Mg_dU, odpad hořčíku močí za 24 hodin
Mg_U, hořčík v moči
Moč - chemické a morfologické vyšetření
Močový sediment kvantitativně dle Hamburgera
Na_dU, odpad sodíku močí za 24 hodin
Na_U, sodík v moči
Nitrity _U semikvantitativně
Osmolalita_U
P_dU, odpad fosforu v moči za 24 hodin
P_U, fosfor v moči
pH _U semikvantitativně
Protein celkový_dU
Protein celkový_U
Protein/kreatinin_U (PCR - protein creatinine ratio)
Protein_U semikvantitativně
Specifická hmotnost_U (hustota) refraktometricky
U_dU, odpad urey močí za 24 hodin
U_U, urea v moči
Urobilinogen_U semikvantitativně
Válce hyalinní_Moč