M

M-komponenta (kvantifikace) _U
M-komponenta (kvantifikace)_S
M-komponenta (typizace)_S
M-komponenta (typizace)_U
Metadon_U - průkaz
Metamfetamin_U - průkaz
MetHb_B, methemoglobin v plné krvi
Metotrexát_S
Mg_dU, odpad hořčíku močí za 24 hodin
Mg_S,P, hořčík v séru/plazmě
Mg_U, hořčík v moči
Moč - chemické a morfologické vyšetření
Myoglobin_S,P