Léky

Amikacin_S,P
Digoxin_S,P
Fenytoin_S,P
Gentamicin _S,P
Karbamazepin_S,P
Levetiracetam_P
Teofylin_S,P
Valproát_S,P
Vankomycin_S,P, hmotnostní koncentrace [mg/l]