Krevní obraz s diferenciálem

Bazofily (Bazo#)
Bazofily (Bazo%)
Distribuční šíře erytrocytů (RDW)
Distribuční šíře trombocytů (PDW-SD)
Eozinofily (Eozino#)
Eozinofily (Eozino%)
Erytrocyty (RBC)
Hematokrit (Hct)
Hemoglobin (Hgb)
Leukocyty (WBC)
Lymfocyty (Lymfo#)
Lymfocyty (Lymfo%)
Monocyty (Mono#)
Monocyty (Mono%)
Neutrofily (Neutro#)
Neutrofily (Neutro%)
Nezralá frakce trombocytů (IPF%)
Nezralé granulocyty (IG#)
Nezralé granulocyty (IG% )
Normoblasty (NRBC#)
Normoblasty (NRBC/100WBC)
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC)
Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
Střední objem erytrocytu (MCV)
Střední objem trombocytu (MPV)
Trombocyty (PLT)
Trombocyty_ThromboExact
Trombokrit (Pct)