Krevní obraz s diferenciálem

Bazofily (Bazo#) - 6-populační diferenciál
Bazofily (Bazo%) - 6-populační diferenciál
Distribuční šíře erytrocytů (RDW)
Distribuční šíře trombocytů (PDW-SD)
Eozinofily (Eozino#) - 6-populační diferenciál
Eozinofily (Eozino%) -6-populační diferenciál
Erytrocyty (RBC)
Hematokrit (Hct)
Hemoglobin (Hgb)
Leukocyty (WBC)
Lymfocyty (Lymfo#) - 6-populační diferenciál
Lymfocyty (Lymfo%) - 6-populační diferenciál
Monocyty (Mono#) - 6-populační diferenciál
Monocyty (Mono%) - 6-populační diferenciál
Neutrofily (Neutro#) - 6-populační diferenciál
Neutrofily (Neutro%) - 6-populační diferenciál
Nezralá frakce trombocytů (IPF#)
Nezralá frakce trombocytů (IPF%)
Nezralé granulocyty (IG#) -6-populační diferenciál
Nezralé granulocyty (IG% ) - 6-populační diferenciál
Normoblasty (NRBC#)
Normoblasty (NRBC/100WBC)
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC)
Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
Střední objem erytrocytu (MCV)
Střední objem trombocytu (MPV)
Trombocyty (PLT)
Trombocyty_ThromboExact
Trombokrit (Pct)