K

COHb_B, karbonylhemoglobin v plné krvi
Erytrocyty _U semikvantitativně
F_Kalprotektin
Hemoglobin (krev) semikvant._U
K_B, draslík v plné krvi
K_dU, odpad draslíku močí za 24 hodin
K_S,P, draslík v séru/plazmě
K_U, draslík v moči
K_UF, draslík v nespecifikované tekutině
Karbamazepin_S,P
Ketony_U semikvantitativně
KM_U, kyselina močová v moči
Kortizol_dU
Kortizol_S
Kortizol_U
Kreatinin_dU (Jaffé)
Kreatinin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Kreatinin_S (Jaffé)
Kreatinin_S,P enzymaticky
Kreatinin_U (Jaffé)
Kyselina močová (Urát))_dU
Kyselina močová (Urát)_S,P