Jiné buňky

Atypická buňka 1, 2
Atypická buňka 1,2
Blast nezařaditelný
Makrofág
Mastocyt
Nehematopoetické maligní buňky
Retikulární buňky