Jiné buňky

Atypická buňka 1, 2
Makrofág
Mastocyt
Nehematopoetické maligní buňky
Retikulární buňky