Jiné buňky

Atypická buňka 1,2
Blast nezařaditelný
Mastocyt
Nehematopoetické maligní buňky
Retikulární buňky