Jaterní markery

ALP_S,P, alkalická fosfatasa v séru/plazmě
ALT_S,P, alaninaminotransferasa v séru/plazmě
Anti-HAV IgM_S
Anti-HAV total_S
Anti-HBc IgM_S
Anti-HBc total_S
Anti-HBe_S
Anti-HBs_S
Anti-HCV total_S
Bilirubin celkový_S,P
Bilirubin přímý_S,P = konjugovaný + delta
HBeAg_S
Žlučové kyseliny_S