Granulopoeza

Atypický granulocyt
Bazofilní metamyelocyty
Bazofilní myelocyty
Bazofilní řada
Bazofilní segmenty
Bazofilní tyče
Eozinofilní metamyelocyt
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní řada
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
Granulocytární řada
Mitóza granulocytární
Myeloblast
Neutrofilní metamyelocyt
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní řada
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Promyelocyt