G

eGF z hodnot cystatinu C
G_dU, odpad glukózy v moči za 24 hodin
G_U, glukóza v moči
Gama-globulin_S; hmot. podíl, elektroforeticky
Gentamicin _S,P
GGT_S,P, gamaglutamyltransferasa v séru/plazmě
Glukosa_B
Glukosa_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Glukosa_P
Glukosa_S
Glukosa_U semikvantitativně