F

Fe_S,P, železo v séru/plazmě
Fenylalanin_Krev
Fenylalanin_S
Fenytoin_S,P
Feritin_S
Folát_S, kyselina listová v séru
Folitropin_S, FSH
Frakční exkrece draselného kationtu (FE K)
Frakční exkrece osmolální (FE Osm)
Frakční exkrece sodného kationtu (FE Na)
Frakční exkrece vody (FE H2O)