Erytropoeza

Bazofilní erytroblast
Bazofilní Megaloblast
Erytropoeza
Mitóza erytrocytární
Oxyfilní erytrobast
Oxyfilní megaloblast
Polychromatofilní erytroblast
Polychromatofilní Megaloblast
Proerytroblast
Promegaloblast
Retikulocyty mikroskopicky