E

Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v séru
Erytrocyty _U semikvantitativně
Estradiol_S
Ethanol (hmotnostní koncentrace)*_S,P enzymově