Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů

Atypická buňka 1,2,3
Atypický lymfocyt
Bazofilní segmenty
Blast
Eozinofilní metamyelocyt
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
LGL
Lymfocyty
Monocyty
Neutrofil.metamyelocyty
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Normoblasty
Plazmatické buňky
Promonocyt
Promyelocyt