Cytochemická vyšetření

alfa-naftyl-acetát-esterázy (ANAE)
Alfa-naftyl-butyrát-esterázy (ANBE)
Myeloperoxidáza (MPO)
Naftol-AS-D-Chloracetátesteráza (NACE)
Průkaz Fe - Perlsova reakce
Průkaz metachromazie bar.toluid. modří (dle Undritze)
Stanovení PAS reakce
Stanovení skóre alkalické fosfatázy v neutrofilech