CH

Aterogenní index_S
HDL cholesterol_S
Cholesterol_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Cholesterol_S,P
CHS_S,P , cholinesterasa v séru/plazmě
LDL cholesterol _S výpočet