C

C-peptid_S
CA 125_S
CA 15-3_S
CA 19-9_S
Ca/kreatinin_U
Ca_dU, odpad vápníku močí za 24 hodin
Ca_S,P, vápník celkový v séru/plazmě
Ca_U, vápník v moči
CEA_S
Ceruloplazmin_S
CK MB mass_S,P, isoenzym MB kreatinkinasy v séru/plazmě
CK_S,P, kreatinkinasa v séru/plazmě
Cl_B, chloridy v plné krvi
Cl_dU, odpad chloridů močí za 24 hodin
Cl_S,P, chloridy v séru/plazmě
Cl_U, chloridy v moči
Cl_UF, chloridy_nespecifikovaná tekutina
Clear. kreatininu odhad (Schwartz)
Clear. kreatininu odhad CG
Clear. kreatininu odhad_LM (Lund-Malmö)
Clear. kreatininu odhad_MDRD
Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clearance kreatininu
Clearance kreatininu korigovaná
Clearance osmolální (ClearOsm)
CRP_B (POCT)
CRP_S,P
Cystatin C_S
eGFR (CKD-EPI)_Pt(ledviny)
iCa_B, ionizovaný vápník v plné krvi
TCO2_B, celkový oxid uhličitý v plazmě (výpočet)