Buněčná imunita

Buňky adhezivní molekula CD11a+ granulocyty
Buňky adhezivní molekula CD11b+ granulocyty
Buňky adhezivní molekula CD11c+ granulocyty
Buňky adhezivní molekula CD18+ granulocyty
Buňky CD16+/56+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD16+/56+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD19+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD19+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD20+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD20+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD3+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+/CD4+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD3+/CD4+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+/CD8+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD3+/CD8+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+/HLA-DR+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD3+/HLA-DR+; num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+/TCR alfa, beta; num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+/TCR gama, delta; num. podíl [%]
Buňky HLA-DR+ lymfocyty, num. konc. [10^9/l]
Buňky HLA-DR+_num. podíl [%] lymfocytů
Fagocytární aktivita_Leukocyty_oxidační vzplanutí
Fagocytární index_Leukocyty
HLA B27_Lymfocyty