B

BE_B, Base excess v plné krvi (výpočet)
Beta-2-mikroglobulin_S
Beta-globulin_S; hmot. podíl, elektroforeticky
Bilirubin celkový_S,P
Bilirubin přímý_S,P = konjugovaný + delta
Bilirubin_U semikvantitativně
HCO3 aktuální_P,aktuální bikarbonáty v plasmě (výpočet)
Základní cytologické hodnocení jiných tělních tekutin