Seznam LDT (Laboratory development method; non – IVD)

LaboratornĂ­ Ăşsek (odbornost)

Metoda

LaboratornĂ­ genetika (816)

Vyšetření variant lidského genomu metodou masivně paralelního sekvenování – myeloidní panel

[Mutace metodou NGS – myeloidní panel] (analyzátor: non-IVD; reagencie: non-IVD)

Vyšetření lymfoproliferací [B-lymfoproliferace; T-lymfoproliferace; MYD88; BRAF V600E] (analyzátor: non-IVD; reagencie: non-IVD)

Diagnostické vyšetření fúzních genů metodou RT-PCR

[Fúzní geny_AML panel_SCR] (analyzátor: non-IVD; reagencie: non-IVD)

Detekce MRN (analyzátor: non-IVD; reagencie: non-IVD)

PrĹŻkaz trombofilnĂ­ch mutacĂ­ metodou RQ-PCR

[B_Faktor V Leiden (G1691A); B_Faktor II Protrombin (G20210A); B_PAI-1 (4G/5G)] (analyzátor: non-IVD; reagencie: IVD)

Hematologie (818)

Průtoková cytometrie: CD34+ (analyzátor: IVD; reagencie: IVD)

Průtoková cytometrie: Screening PK (analyzátor: IVD; reagencie: non-IVD)

Průtoková cytometrie: Screening KD (analyzátor: IVD; reagencie: non-IVD)

Průtoková cytometrie: B-lymfoproliferace (analyzátor: IVD; reagencie: non-IVD)

Průtoková cytometrie: T-lymfoproliferace (analyzátor: IVD; reagencie: non-IVD)

Průtoková cytometrie: Plazmocyty (analyzátor: IVD; reagencie: non-IVD)

Průtoková cytometrie: Akut-Screening (analyzátor: IVD; reagencie: non-IVD)

Průtoková cytometrie: AML (analyzátor: IVD; reagencie: non-IVD)

Stanovení KO+DIF: analyzátor: IVD , výpočtový vztah B-ICIS scóre: non-IVD ve schvalovacím procesy fy Sysmex

Stanovení KO+DIF: analyzátor: IVD , výpočtový vztah B-Covid scóre: non IVD ve schvalovacím procesy fy Sysmex

Koagulace: P-EthanolovĂ˝ test (reagencie non-IVD)

Koagulace: P-stanovení AT s použitím DOAC stop tablety (analyzátor: IVD , metoda AT IVD, tablety IVD – kombinace non IVD)

Koagulace: použití DOAC stop tablet v rámci diagnostiky LA (analyzátor: IVD , metody  IVD, tablety IVD – kombinace non IVD)

Koagulace: orientační stanovení přítomnosti inhibitoru koagulace na principu APTT (PT) korekcí koagulačních časů po přidání normální standardní plazmy (5 ředění) před a po inkubaci (analyzátor: IVD , reagencie IVD, normální standardní plazma non IVD)

Koagulace: směsné testy v rámci diagnostiky LA (analyzátor: IVD, reagencie IVD, normální standardní plazma non-IVD)

Koagulace: P-APC rezistence (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol jiného výrobce než je výrobce analyzátoru – je ve schvalovacím procesu notifikačních orgánů )

Koagulace: P-aPTT elektrochemický princip (analyzátor: IVD, reagencie IVD, reagencie nemají IVD aplikační protokol pro použití na analyzátoru jiného výrobce)

Koagulace: P-PT elektrochemický princip ((analyzátor: IVD, reagencie IVD, reagencie nemají IVD aplikační protokol pro použití na analyzátoru jiného výrobce)

Koagulace: P-TT elektrochemický princip (analyzátor: IVD, reagencie IVD, reagencie nemají IVD aplikační protokol pro použití na analyzátoru jiného výrobce)

Koagulace: P-Fbg elektrochemický princip (analyzátor: IVD, reagencie IVD, reagencie nemají IVD aplikační protokol pro použití na analyzátoru jiného výrobce)

P-Agregace samovolná (analyzátor: IVD, reagencie (fyz. roztok  non-IVD, aplikační protokol non IVD)

P-Agregace po indukci ristocetinem (1,2g/l) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci ADP (4uM) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci kolagenem (2mg/l) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci epinefrinem (5uM) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci kys.arachidonovou (1mM) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci ristocetinem (0,6g/l) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci ADP (10uM) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci kolagenem (5mg/l) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci epinefrinem (100uM) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, aplikační protokol výrobce dosud nedodal informaci o notifikování)

P-Agregace po indukci TRAP-6 (10uM) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, ale jiné fy, aplikační protokol non IVD)

P-Agregace po indukciTRAP-6 (50uM) (analyzátor: IVD, reagencie IVD, ale jiné fy, aplikační protokol non IVD)

CytochemickĂ© barvenĂ­: AS-D chloracetátesteráza (reagencie IVD, z kterĂ˝ch se vytváří pracovnĂ­ roztoky, postup IVD – laboratoĹ™ modifikovala za pouĹľitĂ­ neutrálnĂ­ ÄŤervenÄ› z LĂ©kárny FNKV)

Cytochemické barvení: PAS (postup i reagencie non-IVD)

Cytochemické barvení: myeloperoxidaza (postup i reagencie non-IVD)

Cytochemické barvení: naftol ASD chloro acetat esterazy (postup i reagencie non-IVD)

Cytochemické barvení: železo (postup i reagencie non-IVD) – Pozn.: lze zakoupit kit dodavatel Diagnostika

 

Imunologie (813)

Průtoková cytometrie: Fagocytóza – adheze (přístroj IVD, reagencie non- IVD)

 

Klinická biochemie (801)

HPLC aminokyselin v sĂ©ru a suchĂ© krevnĂ­ kapce (přístroj IVD, reagencie non-IVD)

Kalprotektin ve stolici (přístroj IVD, reagencie IVD, reagencie nemají IVD aplikační protokol pro použití na analyzátoru jiného výrobce)

Hemoglobin ve stolici (přístroj IVD, reagencie IVD, reagencie nemají IVD aplikační protokol pro použití na analyzátoru jiného výrobce)

Ĺ˝luÄŤovĂ© kyseliny v sĂ©ru (přístroj IVD, reagencie IVD, reagencie nemajĂ­ IVD aplikaÄŤnĂ­ protokol pro pouĹľitĂ­ na analyzátoru jinĂ©ho vĂ˝robce)

Mikrobiologie (802)

Molekulární biologie: detekce patogenů metodou RT-PCR (analyzátor: non-IVD; reagencie IVD)

Parazitologické vyšetřovací metody: non-IVD

Mikrobiologické kultivační vyšetření (reagencie IVD; metody non-IVD)

BarvenĂ­ dle Grama (reagencie non-IVD; metoda non-IVD)

BarvenĂ­ dle Ziehl-Nielsona (reagencie non-IVD; metoda non-IVD)