LABORATORNÍ PŘÍRUČKA CL FNKV

 

DPP_37

Centrální laboratoře

 

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50,
Praha 10, 100 34

logoCL-jpg

logo

Odborná pracoviště

Odběr primárních vzorků

Preanalytické procesy

Vydávání výsledků
a komunikace

Pokyny

Seznam vyšetření

 

 

 

COM odběr 5

 

 

Pokyny pro oddělení:

 

 Preanalytické vlivy

 Pokyny pro transport biologického materiálu

 

 Antibiotické středisko

 

 Odběr žilní krve, zdroje chyb

 Odběr krve na ABR

 Odběr moče na biochemické vyšetření

 Odběr stolice na okultní krvácení (detekce lidského Hgb)

 Odběr stolice na calprotectin

 Zasílání likvoru při suspektní purulentní meningitidě

 Odběr aspirátu kostní dřeně - morfologické vyšetření

 Odběr likvoru (AML)

 

Pokyny pro pacienty:

 

 Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče

 Pokyny pro pacienta k odběru stolice

 Vyšetření prim. hemostázy (PFA200, agregace)

 Vyšetření prim. hemostázy (PFA200, agregace)-děti

 Sběr moče pro vyš. dle  Hamburgera - děti

 Sběr moče pro vyš. dle Hamburgera dosp.

 Screening drog v moči

 

 Odběr moče pro mikrobiologické vyšetření

 Odběr stolice pro mikrobiologické vyšetření

 Odběr stolice pro parazitologické vyšetření

 

 

 

 Seznam zkratek