LP_Odběr primárních vzorků

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt. plný

číslo dokumentu

: CL_LP 46

verze dokumentu

: 01

platí od

: 15.05.2018

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA CL FNKV

 

DPP_37

Centrální laboratoře

 

Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50,
Praha 10, 100 34

logoCL-jpg

logo

Odborná pracoviště

Odběr primárních vzorků

Preanalytické procesy

Vydávání výsledků
a komunikace

Pokyny

Seznam vyšetření

 

 

 

 

Žádanky (Požadavkové listy)

Požadavky na akutní vyšetření

Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření

 

 

COM odběr 4

Odběrový systém a množství vzorku

Identifikace pacienta a označení vzorku

Příprava pacienta a odběr

Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

 

Postup:

Odběr žilní krve, zdroje chyb

IMAG0987

Informace k transportu a svozu vzorků

 Seznam zkratek